Pagrindinis

Specializuoti programinės įrangos sprendimai
sveikatos priežiūros įstaigoms

Populiariausias mūsų sukurtas ir nuolat tobulinamas sprendimas – informacinė sistema Varis-ESIS. Sistema užtikrina medicininių duomenų ir sveikatos priežiūros įstaigoje vykstančių procesų valdymą bei informacijos mainus su kitomis įstaigomis. Varis-ESIS naudojasi daugiau nei 100 Lietuvoje veikiančių ambulatorinių ir stacionarinių sveikatos priežiūros įstaigų.

Apie mus

Esame sveikatos priežiūros įstaigoms skirtų informacinių sistemų kūrimo, diegimo ir priežiūros paslaugas teikianti įmonė. Aktyviai dalyvaujame sveikatos sektoriaus skaitmeninėje transformacijoje bendradarbiaudami su gydymo įstaigomis visoje Lietuvoje.

Paslaugos

SPĮ IS Varis-ESIS

Medicininių duomenų ir sveikatos priežiūros įstaigoje vykstančių procesų valdymui bei informacijos mainų su kitomis įstaigomis užtikrinimui skirta sistema.

Ambulatorinė slauga namuose

Ambulatorinės slaugos namuose IS skirta užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų slaugos namuose paslaugų teikimą.


Vaistų verifikavimo sistema

Vaistų verifikavimo paslaugos tikslas – padėti sveikatos priežiūros įstaigai atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/62/ES (Falsifikuotų vaistų direktyva) ir direktyvos 2016/161/ES nuostatas.

Pacientų srautų valdymas
Nugis

Sistema Nugis skirta pacientų srautų ir eilių valdymas sveikatos priežiūros įstaigoje.


Prisirašymas prie
šeimos gydytojo

Pacientų prisirašymo portale pacientai gali prisirašyti prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos elektroniniu būdu panaudojant elektroninį parašą.

SMS priminimų siuntimas

SMS priminimų paslaugos pagalba sveikatos priežiūros įstaiga gali siųsti patogiai ir greitai priminimus bei žinutes pacientams tiesiogiai iš įstaigos informacinės sistemos.

>
Varis-ESIS gydymo įstaigos
>
Varis-ESIS naudotojai
>
Vaistų verifikavimo vietos
>
Mūsų komanda