Apie mus

Apie mus

UAB „Varutis“

Esame sveikatos priežiūros įstaigoms skirtų informacinių sistemų kūrimo, diegimo ir priežiūros paslaugas teikianti įmonė. Aktyviai dalyvaujame sveikatos sektoriaus skaitmeninėje transformacijoje bendradarbiaudami su gydymo įstaigomis visoje Lietuvoje.

Pagrindinis mūsų produktas – informacinė sistema Varis-ESIS yra skirta pirminio, antrinio ir tretinio lygio ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms gydymo įstaigoms. Sistema Varis-ESIS pilnai atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus SPĮ IS ir turi integracijas su ESPBI IS bei IPR sistema.

Sveikatos priežiūros įstaigoms teikiame šias paslaugas:

Kodėl rinktis mus ?

Patirtis sveikatos srityje

Esame viena didžiausių specializuotų sveikatos priežiūros įstaigoms skirtų informacinių sistemų įmonė ir turime daugiau nei 10 metų informacinių sistemų kūrimo ir vystymo patirtį.

Kompleksiniai sprendimai

Klientams galime pasiūlyti visą sveikatos įstaigos priežiūros veiklos procesą apimančius informacinių sistemų sprendimus, integruotus su kitų tiekėjų specializuotais produktais.

Microsoft kompetencijos

Technologinių sprendimų įgyvendinimo srityje esame sertifikuotas Microsoft partneris, įgijęs Gold ir Silver kompetencijas.

Klientų konsultavimas

Konsultuojame sveikatos priežiūros įstaigas informacinių sistemų diegimo, naudojimo ir plėtojimo klausimais.

Kokybės, informacijos saugumo ir informacinių technologijų paslaugų politika

Mūsų tikslai

Mums svarbios vertybės

Įgyvendindami kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001 tarptautinio standarto reikalavimus, siekiame gerinti jos efektyvumą bei užtikrinti atitiktį Lietuvos Respublikos, tarptautinių teisės aktų, standartų, kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams.

Nuolat vertiname savo pasiekimus įtraukdami darbuotojus į kokybės valdymo procesus bei peržiūrėdami kokybės politiką ir tikslus.

Kokybės, informacijos saugumo ir informacinių technologijų paslaugų politika

Kokybės, informacijos saugumo ir informacinių technologijų paslaugų politika atnaujinta
2023-11-18