Pacientų prisirašymo prie PSP portalas

SERVICE OVERVIEW

Pacientų prisirašymo portale pacientai gali prisirašyti prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos elektroniniu būdu panaudojant elektroninį parašą.

Prisirašyti pageidaujančiam asmeniui iš pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų registro pateikiami rekomenduojamų šeimos gydytojų ir (arba) gydytojų psichiatrų sąrašai.

Asmuo pasirenka pageidaujamą šeimos gydytoją (jei pageidauja ir gydytoją psichiatrą), užpildo sveikatos priežiūros įstaigos pateiktą prašymo formą ir ją patvirtina elektroniniu parašu.