Ambulatorinės slaugos namuose informacinė sistema

SERVICE OVERVIEW

Ambulatorinės slaugos namuose IS skirta užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų slaugos namuose paslaugų teikimą. Pagrindinės Ambulatorinės slaugos namuose IS funkcijos
  • Gydytojų paskyrimų slaugos paslaugoms valdymas.
  • Slaugos paslaugų teikimas sudarant individualius pacientų slaugos planus.
  • Pacientų klinikinių parametrų registravimas naudojant mobilią specializuotą įrangą (elektrokardiografą, gliukometrą ir kt. įrenginius).
  • Slaugos paslaugų administravimas visuose gydymo įstaigos padaliniuose bei slaugos paslaugų namuose planavimo stebėsena.