Vaistų verifikavimo sistema

SERVICE OVERVIEW

Vaistų verifikavimo paslaugos tikslas – padėti sveikatos priežiūros įstaigai atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/62/ES (Falsifikuotų vaistų direktyva) ir direktyvos 2016/161/ES nuostatas.

Pagal šių direktyvų reikalavimus gydymo įstaigos, išduodančios pacientams vaistus, turi užtikrinti, kad vaistai, ant kurių pakuotės yra apsaugos priemonės, būtų identifikuoti. Vaistų autentiškumas, panaudojant IT priemones, taip pat privaloma patikrinti Nacionalinės vaistų verifikacijos sistemos duomenų kaupykloje.

Vaistų verifikavimo sistemos galimybės
  • Sistema atitinka Nacionalinės vaistų verifikacijos organizacijos (NVVO) keliamus reikalavimus programos sertifikavimui: NVVO.LT.
  • Veikia su vaistų pakuočių 2D kodus skenuojančiais skaitytuvais.
  • Leidžia iškoduoti skaitytuvo nuskenuotą 2D kodą ir patikrinti, ar 2D kode užkoduota informacija atitinka ES direktyvoje nustatytus reikalavimus vaisto pakuotės identifikavimui.
  • Užtikrina visų galimų veiksmų, kurie yra aprašyti NVVO techninėje dokumentacijoje, susijusiose su sveikatos priežiūros įstaigos vykdoma veikla, atlikimą.
  • Kaupia skenuotų vaistų istorinius duomenis.