Sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema Varis-ESIS

SERVICE OVERVIEW

Medicininių duomenų ir sveikatos priežiūros įstaigoje vykstančių procesų valdymui bei informacijos mainų su kitomis įstaigomis užtikrinimui skirta sistema. Pagrindinės Varis-ESIS funkcijos
 • Pacientų išankstinė registracija įstaigoje ir per išankstinės registracijos portalą IPR.
 • Ambulatorinių apsilankymų registravimas.
 • Stacionarinių pacientų registravimas.
 • Stacionarinės ligos istorijos vedimas.
 • Medicininių dokumentų tvarkymas ir duomenų teikimas į ESPBI IS.
 • Suteiktų paslaugų apskaita ir duomenų teikimas į VLK.
 • Laboratorinių, instrumentinių ir patologinių tyrimų skyrimas bei atlikimo duomenų peržiūra.
 • integracijų su išoriniais laboratorinių, radiologinių ir patologinių tyrimų paslaugų teikėjais galimybės.
 • Medicininių pažymų išdavimas ir perdavimas į ESPBI IS.
 • Psichiatrinės informacijos saugos valdymas.
Sistema Varis-ESIS gali veikti mūsų įmonės pilnai prižiūrimuose saugiuose Azure debesijos resursuose arba įstaigos serveriuose. Kartu su sistemos Varis-ESIS diegimu galime jūsų įstaigai suteikti šias papildomas paslaugas:
 • Pacientų srautų ir eilių valdymo sistema Nugis, integruota su SPĮ IS.
 • Ambulatorinės slaugos namuose informacinė sistema.
 • Pacientų priminimų siuntimo SMS žinutėmis paslauga, integruota su SPĮ IS.
 • Pacientų prisirašymo prie PSP portalas.
 • Vaistų verifikavimo sistemos programinės įrangos nuoma.
 • Serveriniai resursai saugiame Microsoft Azure debesyje Varis-ESIS veikimui.
 • Microsoft licencijų Microsoft 365, Office 365, Teams ir kt. licencijų nuoma ir (ar) pardavimas.
 • Microsoft Azure debesijos paslaugos vietiniuose serveriuose veikiančių sistemų atstatymui (angl. recovery site) bei įstaigos duomenų kopijų saugojimui.
 • Partnerystė kartu su IT infrastruktūros priežiūros paslaugas teikiančiais partneriais.