Vaistų verifikavimo paslaugos tikslas – padėti sveikatos priežiūros įstaigai atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/62/ES (Falsifikuotų vaistų direktyva) ir

Read more

Sistema Nugis skirta pacientų srautų ir eilių valdymas sveikatos priežiūros įstaigoje. Pacientų srautų valdymo sistema Nugis yra pilnai integruotas sprendimas

Read more

Pacientų prisirašymo portale pacientai gali prisirašyti prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos elektroniniu būdu panaudojant elektroninį parašą.Prisirašyti pageidaujančiam asmeniui iš

Read more

SMS priminimų siuntimas – tai efektyvus būdas taupyti registracijas administruojančių darbuotojų laiką ir ženkliai sumažinti užsiregistravusių pacientų neatvykimų į gydymo

Read more

Ambulatorinės slaugos namuose IS skirta užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų slaugos namuose paslaugų teikimą. Pagrindinės Ambulatorinės slaugos namuose IS funkcijos

Read more

Medicininių duomenų ir sveikatos priežiūros įstaigoje vykstančių procesų valdymui bei informacijos mainų su kitomis įstaigomis užtikrinimui skirta sistema. Pagrindinės Varis-ESIS

Read more